svgolos.ru

Home Зарядка Медицина Дизайнеры

Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків

как избежать от ранних морщин

Розділи сайту

Взаємодія

Нове на сайті

Інформація від майстра

Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online

Page Rank Check

Запитання-відповіді

В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).

Поставити питання

Питання №5343 svitlana 19/03/2015 × 14:01
http://khoyub.com.ua/
Доброго дня! Шановні колеги, будь ласка, надайте інформацію де можна знайти Електрону форму 6-НК, щоб завантажити. Заздалегідь дякую.

Відповідь.Очевидно Ви маєте на увазі електронну систему моніторингу, яка дозволяє згенерувати форму 6-НК. Доступ до системи на рівні області надає ОУНБ, або управління культури.

Питання №5342 Yuliya 19/03/2015 × 13:47

Будь ласка, надайте консультацію з питаня систематизації лвтератури. Який індекс ББК для масових бібліотек будуть мати книги по бенчмаркінгу? Дякуємо

Відповідь. Індекс ББК для масових бібліотек з загальних питань бенчмаркінгу: 65.290-2 Управління підприємством. Гол. бібліотекар ВК – Руденко А.В.

Питання №5341 Galina 19/03/2015 × 11:04
http://ounb.km.ua

Чиєю письменницею вважати Потаніну Ірину Сергіївну,  українською чи російською,  і за яким шифром ББК її шифрувати 84(4УКР) чи 84(4УКР=РОС) чи 84(4РОС)

Відповідь. 84(4УКР=РОС)

Питання №5340 Valentina 19/03/2015 × 10:43
Доброго дня! Просимо вас надати консультацію по обліку періодичних виданнь: згідно наказу Мінкульта культури і туризму України №22 від 03.04.2007 газети і журнали беруться на облік без зазначення ціни. У цьому році придбання газет і журналів для нашої ЦБС було здійснено за КЕКВ 3110. Виходячи з цього, бухгалтерія зобов’язує нас взяти на облік періодичне видання з ціною. Як нам правильно в цьому вчинити?

Відповідь. Відповідальність за розподіл періодичних видань, призначених для поповнення бібліотечного фонду або для використання у діяльності установи, лежить виключно на розпорядниках бюджетних коштів. Видання, придбані за КЕКВ 3110, обліковуються на субрахунку 112 «Бібліотечні фонди». Саме бухгалтерія має роз’яснити, яким чином Ви маєте здійснити індивідуальний облік періодичних видань, не вступаючи у протиріччя з Розділом 5 Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (від 03.04.2007 № 22).

Питання №5339 Raisa 19/03/2015 × 09:23
Доброго дня! В нашій установі необхідно здійснити інвентаризацію бібліотечних фондів.  Відповідно до вимог діючого законодавства складається  АКТ за результатами інвентаризації (перевірки) бібліотечного фонду. Чи буде зайвим  оформлення  інвентаризаційних описів з чітким переліком назв книг, як додаток до АКТУ. Заздалегідь, дякую!!!

Відповідь. Буде зайвим.Облік бібліотечних фондів можна поділити на бухгалтерський, сумарний та індивідуальний. Облік бібліотечних фондів бухгалтерія здійснює в «Інвентарній картці групового обліку основних засобів в бюджетних установах» типової форми № ОЗ-9 (бюджет). Об’єкт бухгалтерського обліку — бібліотечний фонд (якому присвоюють один номенклатурний номер), а не кожен документ. Додатково див. п. 1.11. «ПОЛОЖЕННЯ про інвентаризацію активів та зобов’язань» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879/Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14/page ), відповідь на питання № 5283.

Питання №5338 Inna 19/03/2015 × 08:52
Шановні колеги! Підкажіть будь ласка чи має право міське управління культури перевести директора ЦБС на контрактну форму договору?

Відповідь. Контракт може бути укладено виключно за згодою сторін. Порядок укладання контракту з раніше прийнятим працівником прописаний статтями 32 і 36 КЗпП. Працівник має бути ознайомлений з наказом про зміни істотних умов праці під підпис, зазначивши: «З наказом ознайомлений, на укладення контракту зі мною погоджуюся (не погоджуюся)». Якщо працівникові потрібен час, щоб обміркувати рішення про укладення контракту, у наказі він просто ставить підпис про ознайомлення, а протягом двох місяців із дня ознайомлення повідомляє керівника про прийняте рішення (доцільно, щоб таке повідомлення мало форму письмової заяви). Пропонуємо додатково ознайомитись з: постановою КМУ «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» від 19 березня 1993 р. № 203Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203-93-п та Постановою Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 року N 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» /Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS92011.html.

Питання №5337 larusa1234 18/03/2015 × 19:54
И ще одне запитання ...за якими розрахунками робити переоцинку старих пидручникив при их списанни адже вони коштували копийки а тепер як их оцинювати?Дякую.

Відповідь. Публічні бібліотеки здійснили індексацію БФ близько 10 років тому. Враховуючи, що бібліотеки освітніх закладів мають певні особливості в обліку підручників пропонуємо переадресувати запит до Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, яка здійснює організацію науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України /Режим доступу: http://www.library.edu-ua.net/about_library/.

Питання №5336 larusa1234 18/03/2015 × 19:49
Доброго вечора вам.Я зав.библиотекою.Моя коллега провидний библиотекар из библиографом чередуются на видачи пидручникив.Вона вимагаэ щоб я написала погодинну роботу кожного працивника библиотеки и сама також сидила на видачи як и вони...але часу на видачу в мене не вистачае так як роботи крим цього багато.Питання як бути в такий ситуации...чи маю я сидити на видачи? Чи э конкретна инструкция посадова на провидного...числе центр все индивидуально розробляэться.Дякую.

Відповідь. Річне навантаження на працівника прораховується і затверджується річним планом роботи. Посадові інструкції на бібліотекарів розробляються індивідуально, але на основі «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво", затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. N 168 (див. розділ сайту «Матеріали», лінк «Довідкові видання» – «Бібліотеки в правовому полі»: http://profy.nplu.org/download.php?lng=uk ). Дозволимо нагадати, що Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом.

Питання №5335 Larisa 18/03/2015 × 13:24
Добрий день. Чи потребують газети шифрування : індекс ББК і авторський знак. Ми міська бібліотека для дітей.

Відповідь. Зазвичай шифр газети проставляють на картці обліку газети для "Реєстраційної картотеки періодичних видань бібліотеки". На газеті обов’язково має стояти штамп бібліотеки. Додатково пропонуємо переадресувати запит до НБУ для дітей/Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=3873 .

Питання №5334 Tamara 18/03/2015 × 08:47
Доброго дня, колеги. Допоможіть будь - ласка із індексом УДК по такій статті "Причини створення нових зразків сільськогосподарських машин". Дякую.

Відповідь. НПБУ класифікує документи за ББК. Пропонуємо звернути увагу на зворот титульної сторінки, де в лівому верхньому кутку має бути зазначений шифр УДК. На майбутнє рекомендуємо звертатися до електронних каталогів наукових бібліотек, наприклад, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.Стефаника (Режим доступу: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=file&file_name=find-d), Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ "КПІ" (Режим доступу: http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8991/F/), наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua/)і т.п., які застосовують УДК для наукової обробки документів.

Питання №5333 lybov 13/03/2015 × 16:13
Чи мають право бібліотекарі районної бібліотеки на додаткову відпустку 7 календарних днів   за ненормований робочий день.

Відповідь. Пропонуємо ознайомитись з п. 2 ст. 8 Закону України «Про відпустки» (від 15.11.1996 № 504/96-ВР /режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ); «Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці», затверджені Наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 р. N 7 (із змінами) /Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0007203-97 ; статтею ученого секретаря НПБУ Н.І. Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація» // Бібліотечна планета. – 2011. - № 3. – С.33-35. /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541.

Питання №5332 irina 13/03/2015 × 14:10
що таке ecmap. nplu.org
як туди зайти сыльському быблыотекарю

Відповідь. ЕСМаР - електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек України. Для роботи у системі необхідно отримати логін і пароль через організацію вищого рівня (районну бібліотеку або відділ культури). Див. також відповідь на питання 5315.

Питання №5331 wira 13/03/2015 × 11:44
Вибачте,будь ласка. Це просто з відчаю!!! В н-му районі відбуваються просто знущання ( іншими словами не назвеш) Мало того, що майже всі бібліотекарі району страждають від могильного холоду в своїх бібліотеках, мало того, щоїх ніхто не хоче почути і допомогти, їм ще влаштовують кримінальні провадження. Розслідування з відтисками пальців, з прокурорами та судами!!! Просто замкнене коло якесь: якщо не виконаєш свою роботу-покарають,Якщо виконаєш-засудять!!! Влаштували гонитву. Над ким? Дуже боляче!!! До нестями. Ще раз вибачте.

Відповідь. Не зовсім зрозуміло, що саме у Вас відбувається. Співчуваємо! Наголошуємо, що колективний самозахист реально діє. Він стоїть на сторожі інтересів людей, які його потребують. Рекомендуємо разом із ЗМІ, громадськістю, депутатами, профспілкою, регіональним методичним центром, регіональним відділенням УБА і т.п брати ініціативу у свої руки та оскаржувати незаконні дії.

Питання №5330 Irina 13/03/2015 × 10:21
http://medbib.zt.ua
Доброго дня, виникло питання стосовно відміни індексації первісної вартості документів при їх вилученні (списанні)(Наказ Мінфіну 25.11.2014 № 1163). Ми - обласна спеціальна бібліотека, книжковий фонд за сумарним обліком проіндексовано в 2004 році після децентралізації. Якщо в акті списання ставити первісну вартість книги (особливо коли вони коштували тисячі в 90-х роках) і не індексувати виникає невідповідність. Як правильно вчинити?

Відповідь. В актах на книги, отримані до 2004 року Ви проставляєте проіндексовану ціну; на книги, отримані після 2004 року – первісну вартість.

Питання №5329 nina 13/03/2015 × 04:12
Доброго дня! Скажіть, які інвентаризаційні документи мають бути в бібліотеці? Дякую.

Відповідь. Пропонуємо ознайомитись з Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879) /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 .

Питання №5328 Yana 12/03/2015 × 19:45
Шановні колеги! Підкажіть, будь ласка, яким чином здійснювати списання та оприбуткування літератури взамін  загубленої читачами, чи потрібна зараз дооцінка літератури, загубленої читачами, оскільки заміна приймається за ринковою вартістю? Чи є якісь зміни з 01.01.2015р. в      зв'язку з виходом нового положення про бухгалтерський облік. Бухгалтерія відмовляється приймати акти заміни, оскільки там є дооцінка загублених книжок.

Відповідь. Бухгалтерія права. Дооцінка не проводиться. В акті на списання книг, загублених читачами, проставляється проіндексована ціна видання. Книги, які надаються читачами замість загублених – оцінюються. Оцінка проводиться за справедливою вартістю.

Питання №5327 Nina 12/03/2015 × 15:34
Существует ли ББК для массовых библиотек, адаптированная для библиотек Украины? Как правильно, например, систематизировать книги по искусству России и СССР (85.103(2) или 85.103(3)) ?

Відповідь. За таблицями ББК для масових бібліотек: Образотворче мистецтво України 85.103 (4УКР) Образотворче мистецтво Росії 85.103(4РОС) Образотворче мистецтво СРСР 85.103(2) ББК для масових бібліотек, адаптоване для бібліотек України не існує. Розроблені НПБУ «Доповнення і виправлення до ББК: Таблиці для масових бібліотек: Рекомендації» (К., 1992) на сьогоднішній день потребують модернізації у відповідності до сучасних реалій. Згідно з угодою 2000 р., авторське право на ББК належить 3 бібліотекам – співавторам ББК: Російській державній бібліотеці (РДБ), Російській національній бібліотеці (РНБ), Бібліотеці Російської Академії наук (БАН).

Питання №5326 Natali 12/03/2015 × 14:23
Добрий день колеги! У нас виникла необхідність поновити Положення про надання платних послуг. В пошуках документів на які можна посилатися при розробці нового Положення я (завдяки вашому чудовому сайту) знайшла  новий проект Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури та проект Про внесення змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності". Чи не підскажите, на якій стадії знаходяться ці проекти? Чи може взагалі буде щось інше?Чи в Положенні посилаться тільки на Постанову КМ від 12.12.11 №1271? Дякую, Наталя.

Відповідь. Вищезазначені проекти залишаються проектами, але очікуємо на зміни. На сьогоднішній день Ви маєте користуватись Постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271; врахувати Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р.

Питання №5325 Lena 12/03/2015 × 10:49
Раз у скільки років проводиться атестація бібліотекарів ЦБС з 2013 року

Відповідь. Відповідно до ЗУ «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4312-17, Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (затверджено Наказом МКТ України від 16.07.2007 № 44, Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07 ): атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки. Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення (раз на 3, 4,5, 7…. років) визначаються положенням про проведення атестації та колективним договором. Додатково пропонуємо ознайомитись із статтею ученого секретаря НПБУ Розколупи Н.І. Практичні аспекти проведення атестації працівників публічних бібліотек //Бібліотечна планета. – 2013. - №4. – С.18-20. /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=4636 .

Питання №5324 Lena 12/03/2015 × 10:26
Чи має право бібліотекар ЦБС на отримання одноразової допомоги при виході на пенсію?

Відповідь. Право на отримання одноразової грошової допомоги при виході на пенсію мають працівники бібліотек, які відносяться до освіти.


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує методичний відділ Національнальної парламентської бібліотеки України (НПБУ). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу .

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо


For Librarians

Библиотекарю

Пошук

Голосування

Источник: http://profy.nplu.org/guestbk.php?lng=uk&pg=&id=2


Estel смывка пилинг